Cseke Péter: Álom egy kolozsvári Solveig-házról

 Jancsó Béla és Buday György barátsága

Mindketten az Osztrák–Magyar Monarchia idején születtek – Jancsó Béla 1903-ban Marosújváron, Buday György 1907-ben Kolozsváron –, a Trianon utáni királyi Romániában eszmélkedtek, a kolozsvári református kollégiumban és a szegedi egyetemen folytatták tanulmányaikat. Jancsó – orvosi diplomájának honosítása végett – 1928-ban visszatér Kolozsvárra, két év múlva elindítja az Erdélyi Fiatalok mozgalmát. Legfőbb szövetségese – s egyben legbizalmasabb barátja László Dezső és Debreczeni László mellett – Buday György, aki Jancsó „szegedi helytartójaként” előbb újraszervezi a Ferenc József Tudományegyetemen tanuló erdélyi diákok Bethlen Gábor Körét, majd életre hívja a modellértékű tanyakutató és tanyasegítő mozgalmat, hogy aztán a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumával megteremtse későbbi társadalomtudósok, írók, művészek „fölnevelő közösségét”. Immár világhírű grafikusművész, amikor Angliában telepedik le. Kapcsolatuk ezután lényegében megszakad, de még a hatvanas évek végén is rendszeresen érkeztek Kolozsvárra a nevezetes karácsonyi kártyák – Jancsó Béla 1967-ben hunyt el, Buday 1990-ben –, amelyekkel a művész a hozzá legközelebb állókat tisztelte meg.
Bővebben...

Jancsó Miklós a "Szúnyogkirály"

Jancsó Miklós a "Szúnyogkirály"

A múlt század nyolcvanas éveiben a kincses város köves utain két fura alak vonta magára Kolozsvár elegáns sétálóinak figyelmét. Az egyik idős bácsi, a másik rosszul fejlett, nyurga fiatal diák. Mindössze talán tizenkétéves. Öltözetük is már feltűnő, szeges cipő, turistanadrág, kezükben kisebb-nagyobb szúnyogháló. A céltalanul sétálókkal nem sokat törődtek, egymással voltak elfoglalva, mélyen belemerülve beszélgetésükbe. Az egyik tudós Parádi Kálmán, a városszerte ösmert „bogarász”, aki a fényes kávéházi asztalok helyett inkább a Kis-Szamos lapályos partjait, a Fellegvár körüli mocsarakat kereste fel, napokon keresztül bújta, hogy egy-egy ritkább szúnyogra akadjon, amelyen a sejten belőli emésztést tanulmányozta. A másik, fiatal bámulója, a természet nagy rajongója, szúnyoggyűjtésben önzetlen segítőtársa, Jancsó Miklós, a helybeli református Kollégium igazgatójának fia, a „szúnyogkirály”, mint ahogy diáktársai elnevezték. Ahová a mocsaras partok süppedő hínárjába az öregedő lábak már nem tudtak eljutni, a könnyű, fejletlen Jancsó minden veszély nélkül bejutott és fogdosta össze a szúnyogokat, hogy otthon vizsgálatoknak vessék alá.
Bővebben...

dr. Jancsó Miklós színész, előadóművész, egyetemi tanár, író

  • Kategória: J

Jancso Miklos dedikal Fényképezte: Kuncz Lajos

Jancsó Miklós dedikál a Bulgakov Kávéházban (2016.08.20.)
Fényképezte: Kuncz Lajos

1946. aug. 12-én  születtett Kolozsváron, itt is érettségizett a Brassai Sámuel Középiskolában 1964-ben. 1968-ban, miután befejezte tanulmányait a marosvásárhelyi Szentgyörgyi István Színművészeti Akadémián – a Kolozsvári Állami Magyar Színházhoz szerződött, mint színművész. 

 

Bővebben...
Feliratkozás az RSS csatornára